עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון של המעסיק

כשהחברה נקלעת לקשיים כלכליים ונכנסת לחדלות פירעון, העובד נותר חסר אונים. לא זו בלבד שנותר מחוסר עבודה, החברה פעמים רבות אינה משלמת לו שכר עבודה עבור החודש אחרון, פיצויי פיטורין ואת שאר הזכויות המגיעות לו. מתן אלקיים, עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון, מסביר מה ניתן לעשות ואיך למצות את הזכויות שלכם כעובדים במצב של חדלות פירעון מצד המעסיק

כעורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון, אני רואה חברות ובתי עסק רבים הנקלעים לחובות עקב כשלים ניהוליים או תפעוליים, קשיי נזילות ופגיעה בהון העצמי. מגפת הקורונה והסגרים הממושכים פגעו אף הם בעסקים רבים, בעיקר עסקים בינוניים וקטנים אשר תזרים המזומנים שלהם ספג פגיעה קשה והם התקשו לשלם את חובותיהם לספקים ולבנקים. כניסת חברה להליך של חדלות פירעון (או במינוח המוכר יותר – פשיטת רגל של חברה) היא אירוע רב נפגעים כאשר העובדים הם הנפגעים העיקריים.

בין אם העובדים היו ערים לסימני האזהרה שקדמו להכרזה על חדלות פירעון או לאו, הם מוצאים את עצמם כעת חסרי אונים. לא רק שהם נותרו מחוסרי עבודה, החברה אינה מעבירה להם את שכר העבודה שכן אין לה תזרים מזומנים וכן אינה עורכת להם גמר חשבון. הכולל תשלום עבור פיצויי הפיטורין, כספי הפנסיה, דמי הבראה, ימי חופשה ועוד.

עובדים רבים כלל אינם מודעים לכך שבאפשרותם לתבוע את ביטוח לאומי בגין הכספים המגיעים להם. על מנת שיוכלו לפנות לביטוח לאומי, יש להגיש תביעה נגד החברה בבקשה למתן צו הליכי חדלות פירעון.
הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי באזור השיפוט של החברה, ובהינתן צו הליכי חדלות פירעון נגד החברה, ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

במאמר זה אסקור את הזכויות שעובדים יכולים לתבוע בביטוח לאומי במקרה של חדלות פירעון המעסיק, מהם התנאים לקבלת הכספים, איך עושים זאת, ומדוע ישנה חשיבות רבה לייצוג על ידי עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון.

עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון: מהם התנאים לקבלת הכספים המגיעים לך בחדלות פירעון של המעסיק?

ראשית יש לציין כי בשונה מתביעת אבטלה (בה תשולם לעובד רק כ-70% מהמשכורת), המוסד לביטוח לאומי ישלם לעובד את מלוא החובות אותם המעסיק נותר חייב לו, עד לתקרה של 117,195 ₪ (נכון להיום) לכל עובד.
כדי לממש את זכויותיך בביטוח לאומי במקרה של חדלות פירעון המעסיק, יש לעמוד בכמה תנאי סף:

 • בשלב הראשון – על בית המשפט המחוזי להכריז על החברה כחדלת פירעון. רק לאחר מתן צו חדלות פירעון נגד החברה, ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 • בשלב השני – כדי לתבוע את המוסד לביטוח לאומי, עליכם להיות עובדים שכירים של החברה. זאת בשונה מנושים אחרים להם החברה חייבת כספים.
 • בשלב השלישי – על העובד להוכיח את החובות אותם המעסיק נותר חייב לו.
פיטורין, חדלות פירעון של חברה, פשיטת רגל של חברה, עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון
Photo by Anna Shvets

החברה נקלעה לחדלות פירעון: כמה כסף מגיע לך?

הביטוח הלאומי אמון על הגנת העובדים במקרה של חדלות פירעון. חובתו זו נובעת מתוקף תפקידו כאחראי על הרווחה ועל רשת הביטחון הסוציאלית במדינה ומתוקף סעיף 187 לחוק הביטוח הלאומי .
המוסד לביטוח לאומי למעשה מבטח את זכויות העובדים במקרים של חדלות פירעון. כאמור לאחר שהעובד מוכיח כי המעסיק אכן חייב לו כספים וכי אכן ניתן צו להליכי חדלות פירעון כנגד החברה, ביטוח לאומי ישלם לעובדים את התשלומים הבאים:

 • שכר עבודה – ביטוח לאומי ישלם לעובד שהמעסיק שלו נכנס לחדלות פירעון את שכר העבודה המגיע לו.
  חשוב לציין כי ביטוח לאומי ישלם את החוב שנוצר אצל המעסיק בגין אי תשלום שכר עבודה לתקופה מקסימלית של 12 חודשי עבודה, ובסכום שאינו גבוה מפי 13 משכר המינימום. כיום תקרת המוסד לביטוח לאומי עומדת על סך של 117,195 ש"ח עבור כל עובד.
 • פנסיה – ביטוח לאומי יפקיד את תגמולי הפנסיה בקופת הגמל עבור עובד אשר מעסיקו לא הפקיד את תשלומי הפנסיה בשנה האחרונה. לתגמולי הפנסיה יתווספו ריבית והפרשי הצמדה. כיום תקרת המוסד לביטוח לאומי בתביעה של חברת הביטוח עבור כספי הפנסיה עומדת על סך של 18,030 ש"ח עבור כל עובד.
 • פיצויי פיטורין – עובד שמעסיקו נקלע להליך חדלות פירעון זכאי לפיצויי פיטורין מלאים. עובד שהופרשו לקופת הגמל או הפנסיה שלו פיצויים חלקיים, יקבל מביטוח לאומי את ההפרש.
  עובד שמעסיקו לא הפריש פיצויים אלו כלל, יקבל מביטוח לאומי את מלוא הסכום.
 • זכויות נוספות – העובד זכאי אף לתשלום בגין ימי חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת ועוד.

איך מקבלים את הכסף המגיע לעובד במקרה של חדלות פירעון המעסיק (פשיטת רגל של חברה)?

בין אם העובד יהא מיוצג על ידי עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון או לאו, יש לפעול בשלושה מישורים על מנת למצות את זכויות העובד.

 1. תחילה יש להגיש בקשה לביטוח לאומי לקבלת השכר המגיע לעובד ושאר הזכויות הסוציאליות שלו.
 2. שנית, קרן הפנסיה של העובד, תגיש בעצמה תביעה לביטוח לאומי עבור החודשים בהם המעסיק לא הפקיד את תגמולי הפנסיה לעובד.
 3. תקרת הפיצוי של ביטוח לאומי היא 117,195 ₪ עבור כל עובד. במידה והחוב של החברה לעובד עולה על סכום זה, יש להגיש תביעה לנאמן שמונה על ידי בית המשפט באמצעות עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון. עורך הדין יגיש  עבורכם תביעה לנאמן בגין ההפרש.

מדוע כדאי להיות מיוצג על ידי עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון?

חשוב להדגיש כי תביעה לקבלת גמלה מביטוח לאומי בהליך של חדלות פירעון, שונה למשל מתביעת אבטלה בפיטורים. תביעה לקבלת גמלת המוסד לביטוח לאומי בהליך חדלות פירעון של חברה (פשיטת רגל של חברה או מעסיק), היא תביעה אקטיבית. ביטוח לאומי אינו מחשב עבור העובד את הסכומים המגיעים לו.
העובד עצמו צריך להכין את התביעה ולדרוש את הסכומים המגיעים לו בצירוף ראיות (ולפעמים גם תצהיר עו"ד). מדובר במלאכה מורכבת ומסובכת המצריכה ידע ומומחיות רבה בדיני עבודה, דיני חדלון פירעון וביטוח לאומי. אדם מן היישוב אינו מודע לרכיבי החוק, לניואנסים השונים ולכלל הזכויות המגיעות לו. בדיוק בשל כך חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון לשם מימוש הזכויות.

במקרים רבים בהם ייצגתי עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה (פשיטת רגל של החברה) גיליתי שהמעסיק לא שילם לעובדים רכיבי שכר רבים המגיעים להם מכוח צו הרחבה רלוונטי לאותו ענף, ודרשתי אותם באופן רטרואקטיבי. העובדים כלל לא היו מודעים לעובדה כי המעסיק למעשה חייב להם כספים רבים. אם היו פונים למוסד לביטוח לאומי ללא הידע והמקצועיות המתאימה, הדבר היה פוגע במימוש זכויותיהם. כדי לקבל את כל הסכומים המגיעים לכם במקרה של חדלות פירעון המעסיק, בהחלט מומלץ לפנות לעורך דין לזכויות עובדים בחדלות פירעון. עורך דין בעל ניסיון יוכל לבחון את התביעה בעין מקצועית הבקיאה בדיני עבודה ובחוק חדלות פירעון.

דילוג לתוכן