מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים

ירשתם דירה עם בני משפחה נוספים? מחלוקות או מטענים ומריבות מונעים מכם להגיע להסכמות בקשר לנכס וליהנות מפירותיו? יש פתרון משפטי מהיר

כאשר בני משפחה יורשים נכס, לא תמיד הדברים זורמים על מי מנוחות. לעתים מחלוקות שונות או מטענים אישיים מונעים מהצדדים ליהנות מהנכס כפי שהיו רוצים. האם להשכיר את הנכס או למוכרו? האם לשפץ את הנכס? באיזה מחיר למכור את הנכס? איך יחולקו דמי השכירות בין היורשים? ככל שיש יותר יורשים – יש יותר דעות, ולעתים היורשים מתקשים להגיע להסכמות, ולא נהנים מהנכס. לעתים בני המשפחה שירשו את הנכס אינם מסוגלים לתקשר עקב יחסים קשים. במקרים אלה מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים עשויה להיות פתרון טוב ומהיר.

מערכת המשפט הישראלית רואה בזכות הקניין זכות יסוד, ומשכך היא באה לקראת יורשים הנמצאים בסכסוך שכזה ועוזרת להם לצאת מהקיפאון ומחוסר היכולת שלהם ליהנות מהנכס. לפי חוק המקרקעין כל שותף במקרקעין יכול לבקש את פירוק השיתוף. כאשר מדובר בבני משפחה שהם שותפים בנכס מקרקעין, יש לפנות בבקשה לפירוק השיתוף לבית המשפט לענייני משפחה. או אז עורך-דין נטרלי ישמש ככונס נכסים וימכור את הנכס עבור הצדדים בפיקוחו של ביה"מ. בתי המשפט נוטים לאשר בקלות יחסית את פירוק השיתוף שכן כאמור המגמה היא למנוע מצבים שבהם המקרקעין עומדים ללא שימוש.

יש להדגיש כי לא מדובר בכינוס נכסים במובנו הקלאסי, בו נושה מסוים רשאי להיפרע מנכס של אדם פרטי. אלא הליך עצמאי ביוזמתם של בעלי הנכס אשר אינם מצליחים להגיע להסכמות בנוגע לנכס ומבקשים שצד שלישי נטרלי ימכור עבורם את הנכס במחיר הגבוה ביותר האפשרי.

יתרונותיו של הליך מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים

למכירת דירת יורשים בכינוס נכסים יש מספר יתרונות:

הפסקת הסכסוך – ראשית, הצדדים המסוכסכים מפסיקים להתווכח זה עם זה. בתום הליך המכירה הם אינם תלויים אחד בשני, ויכולים להמשיך בחייהם. לעתים בני משפחה שאינם מסוכסכים, דואגים מראש לפרק את השותפות ולמנות כונס נכסים. הם עושים זאת כדי למנוע סכסוכים עתידיים ולשמור על שלמות המשפחה.

מקסום המחיר שישולם עבור הנכס – הנכס יימכר בסכום שייקבע על ידי שמאי ובפיקוח של בית המשפט.  מכיוון ששכרו של כונס הנכסים נגזר ממחיר הנכס, לכונס הנכסים יש אינטרס מובהק למקסם את מחיר הנכס ולהשיג ליורשים את המחיר הגבוה ביותר האפשרי.  

בטיחות – הליך מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים הוא הליך בטוח המפוקח על ידי בית המשפט.  

מהירות ההליך – מכיוון שבתי המשפט מעודדים את פירוק השותפות, ההליכים יחסית מהירים.

עידוד שיח בין השותפים – לעתים כאשר צד מסוים אינו מעוניין במכירת הנכס, דווקא הפנייה לפירוק השיתוף מצד שותף אחר, גורמת לו להתגמש ולבוא לקראת השותפים שלו בנכס. שכן אם לא יעשה כן, הנכס יימכר.

על תהליך מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים

כונס הנכסים מהווה נציג של בית המשפט ומנהל את תהליך המכירה המורכב מהשלבים הבאים:

מינוי שמאי – כונס הנכסים ממנה שמאי מוסמך כדי שזה יעריך את שוויו של הנכס.

פרסום הנכס – כונס הנכסים מפרסם את הנכס בעיתון ובשאר מדיות. הרוכשים הפוטנציאלים שולחים לכונס את הצעותיהם, וזאת מבלי שהם יודעים מה המחיר שקבע השמאי.

הליך התמחרות – כונס הנכסים מנהל משא ומתן בין הרוכשים הפוטנציאליים. הוא מעדכן את המציעים בנוגע להצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה ומאפשר להם לגבור עליה. בסופו של דבר כונס הנכסים בוחר את ההצעה הגבוהה ביותר.

חתימת חוזה – לאחר שביה"מ מאשר את ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה, כונס הנכסים עורך את החוזה ומנהל את עסקת המקרקעין. כונס הנכסים הוא המוכר בפועל, והיורשים הם ה"נהנים" אשר מקבלים בסוף התהליך את התמורה. חשוב לציין שבית המשפט בודק ומאשר את החוזה ואת המחיר. בית המשפט אינו מהסס לפסול עסקה, אם המחיר המשולם עבור הנכס נראה לו נמוך מדי.

חלוקת התמורה – הכונס מחלק את התמורה שהתקבלה עבור הנכס בין היורשים השונים בהתאם לחלקם היחסי בנכס בניכוי ההוצאות השונות לרבות מיסים ושכר הטרחה של הכונס.

דיווח לרשויות – כונס הנכסים מדווח לרשויות המס השונות על העסקה.

לסיכום, מכירת דירת יורשים בכינוס נכסים היא פתרון אפשרי למצב בו מספר יורשים אינם מגיעים להסכמות בנוגע לנכס. מכיוון שזכות הקניין מוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בתי המשפט מטפלים בפירוק השיתוף באופן מהיר יחסית ומפקחים על ההליך ועל המחיר הניתן עבור הנכס.

למידע אודות עורך הדין מתן אלקיים ויצירת קשר

דילוג לתוכן