איך לפטר עובד? – מדריך למעסיק

דיני העבודה בישראל מכילים מספר הנחיות שיש למלאן כדי לפטר עובד בצורה חוקית. מעבר לרצון להימנע מתביעות ותשלומי פיצויים בגין פיטורין שלא כדין ותשלומי פיצויים, אני סבור שפיטורים לפי דין, הם גם האינטרס האנושי והמקצועי של כל חברה ומעסיק.

בעידן בו חברות מבינות היטב כי השקעה בתרבות הארגונית תורמת רבות לעסק, אותה תרבות ארגונית צריכה להתבטא לא רק בימי גיבוש או חגיגות happy hour, אלא גם ובמיוחד בדרך שבה החברה מפטרת את עובדיה. הליך פיטורין שנעשה שלא כדין ובצורה שאינה מכבדת ואנושית, עלול לפגוע במוניטין של החברה וכן ליצור חששות וערעור אצל העובדים האחרים, כמו גם לחשוף את החברה לתביעות.

במאמר זה אסביר איך לפטר עובד, אסקור מהם השלבים החוקיים לפיטורין על פי דין, וממה יש להימנע כאשר מפטרים עובד.

באילו עילות מותר לפטר עובד ובאילו אסור?

מעסיק יכול לפטר עובד אם הוא אינו מרוצה מתפקודו, אם חוזה העבודה שלו הסתיים או כאשר המעסיק נקלע לקשיים ונאלץ לצמצם את כוח האדם. אולם אסור למעביד לפטר עובד במקרים הבאים:

 • אין לפטר עובדת בהיריון, טיפולי פוריות או חופשת לידה אשר צברה ותק של מעל לשישה חודשים בעבודה (נדרש לקבל היתר מיוחד לשם כך).
 • לא ניתן לפטר עובד המשרת במילואים חודש לאחר שחזר משירות מילואים.
  כמו כן אסור לפטר הורים שכולים, אלמנים או אלמנות של חללי צה"ל במשך שנה ממות יקיריהם.
 • אסור לפטר עובד על רקע מוגבלות, גיל, דת או נטייה מינית.
 • אסור לפטר עובד על רקע התאגדותו בוועד עובדים, חשיפת שחיתויות או הגשת תלונה נגד המעסיק.
 • אין לפטר אישה הנמצאת במקלט לנשים מוכות.
 • אין לפטר עובד הלוקח ימי מחלה בשל היעדרותו עקב מחלה.

שלב ראשון: זימון העובד לשימוע

לאחר שווידאנו שעילת הפיטורין היא מותרת ולא אסורה על פי חוק, יש לזמן את העובד לשימוע. כדי שהשימוע יהיה תקין, יש לעמוד בכללים הבאים:

1. זימון בכתב – המעסיק  צריך למסור לעובד את הזימון בכתב. ניתן לשלוח את הזימון בוואטסאפ או במייל, אך צריך לוודא את קבלתו.  

2.  זמן סביר – יש להעביר לעובד את הזימון זמן סביר טרם השימוע, על מנת שיספיק לעיין בו, לתכנן את תגובתו, ואולי אף לקחת עורך דין שילווה אותו בהליך השימוע. הפסיקה קבעה שהתראה של יום אחד אינה נחשבת לסבירה, לכן המינימום הסביר הוא יומיים.

3. סיבות לפיטורין – הזימון לשימוע צריך להכיל את הסיבות או האירועים שהובילו את המעסיק להחלטה לפטר את העובד. חשוב לפרט ולא להסתפק בסיבה כללית כדי שהעובד יוכל להתייחס ולענות לגופו של עניין. כמו כן הזימון צריך להקיף את כלל הטענות ואין להעלות בשימוע טענות חדשות שלא נכתבו בזימון.

4. מועד ומקום השימוע – יש לפרט היכן ומתי ייערך השימוע. חשוב לשמור על כבודו של העובד ולערוך את השימוע בחדר סגור המאפשר שמירה על פרטיותו. 

איך לפטר עובד – שלב שני: שימוע

זכות השימוע חלה על עובדים במגזר הפרטי והציבורי והיא מאפשרת לעובד להגיב ולהתגונן בפני הטענות המועלות כנגדו. מעביד שאינו עורך שימוע או עורך שימוע שאינו עומד בכללים, יהא חשוף לתביעות פיצויים מצד העובד. כדי שהשימוע יהיה תקין וחוקי, יש לעמוד בכללים הבאים:

לב פתוח ונפש חפצה – שימוע שנעשה למראית עין כאשר ההחלטה לפטר כבר התקבלה, אינו תקין. המעסיק צריך להגיע לשימוע כאשר הוא אינו 'נעול' על הפיטורין, ומוכן לשמוע בלב פתוח ונפש חפצה את טיעוני העובד. חשוב לציין שגם כאשר מדובר בפיטורי התייעלות, עדיין המעסיק צריך לשמוע את העובד. ייתכן שלעובד יהיו פתרונות ייעול שיהיו מקובלים על שני הצדדים וימנעו את הפיטורין. מכתב פיטורין המוגש לעובד מיד בתום השימוע יעיד על החלטה שהתקבלה מראש ועל השימוע כחותמת גומי פורמלית בלבד, כך גם קבלה לעבודה של עובד שימלא את מקומו העובד המדובר. כדי שהפיטורין יהיו תקינים, יש לשקול את דברי העובד בכובד ראש בטרם מגיעים להחלטה.

ייצוג על ידי עורך דין – עובד החפץ בכך, יוכל להגיע לשימוע בליווי עורך דין. עורך הדין יוכל לסייע לעובד להציג את טיעוניו וכן לחזקו במעמד זה שעלול להיות מלחיץ ולא נעים.

תיעוד השימוע – על המעסיק מוטלת חובת התיעוד של השימוע. עליו לנהל פרוטוקול כתוב המתעד בין היתר את טענות העובד. המעסיק צריך להחתים את העובד על הפרוטוקול לאחר שזה עיין בו, ווידא את נכונותו.

איך לפטר עובד – שלב שלישי: פיטורין

במידה והמעסיק החליט לפטר את העובד לאחר ששקל את הדברים, עליו לסיים את יחסי העבודה עם העובד בדרך הבאה:

 • מכתב פיטורין – איך לפטר עובד? יש להעביר לעובד מכתב פיטורין המכיל הודעה מוקדמת לפיטורין כלומר מציין את התאריך המדויק שבו הפיטורין ייכנסו לתוקפם. ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד זמן לחפש עבודה חדשה והיא חובה חוקית של המעביד. תקופת ההודעה המוקדמת מחושבת לפי הוותק שצבר העובד. הפרה של חובת ההודעה המוקדמת עלולה להוות עילה לפיצוי העובד.
 • גמר חשבון – בתלוש המשכורת האחרון יש לשלם לעובד את כל זכויותיו לרבות פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין וכו'.
 • הסכם היעדר תביעות – כדי להתגונן מפני תביעות עתידיות מומלץ למעסיק להחתים את העובד על הסכם היעדר תביעות. על מנת שההסכם יהיה תקף, נדרש כי העובד יבין על מה הוא חותם ועל אילו זכויות הוא מוותר.

אז איך לפטר עובד? כדי לצלוח אירוע טעון זה, יש להתנהל באנושיות, תקשורת מכבדת וכמובן על פי דין. חשוב לזכור שעסק נמדד גם בצורה שבה הוא מפטר את עובדיו, ופיטורין מכבדים הנעשים ברוח טובה יקנו לחברה מוניטין חיובי וישפיע על הביקוש שלה בקרב עובדים חדשים ועל הצלחתה.

עורך דין מתן אלקיים

למאמרים נוספים

דילוג לתוכן